Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг
Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг

Gel Look Nail Enamel/ Гелэн лак мэт харагдах өргөн багстай хумсны будаг

Энгийн үнэ 9,700 ₮ 9,700 ₮ Нэгжийн үнэ per

Илүү гялтганах найрлага бүхий нэг түрхэлтээр өнгө нь бүрэн гардаг. Хумсан дээр супер гялалзах нь гелэн лак шиг харагддаг. Орчин үеийн өнгөнүүдтэй.       

Хорт бодис болон хорт хавдар үүсгэгч бодис агуулаагүй.